Home / PROIECTARE / Avize

Avize

Avizele se obțin de la avizatori care sunt instituții/organizații private sau de stat care au obligația legală de a acorda avizul lor (favorabil sau nu) pentru execuția construcțiilor pe un anume amplasament, aflat în raza sa de competență.

Aceștia sunt:

 • furnizori de utilitați urbane (energia electrică, apă, canalizare, energie termică, gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban etc.);
 • apărare civilă;
 • mediu;
 • P.S.I.;
 • I.S.C.;
 • și nu se opresc neapărat aici !

În prezent există un sistem simplificat de obținere a avizelor – ”Acordul unic”

COSTURI:

 • pentru Certificatul de urbanism: 5 – 100 lei
 • pentru avize: 50 – 110 lei /aviz
 • pentru autorizare:
  • persoane fizice : 0,5% din valoarea de investiție / persoane juridice: 1% din valoarea de investiție / taxă – 1% – spaţii comerciale, împrejmuiri, birouri, spaţii de producţie, anexe gospodăreşti la locuinţe, hale, depozite;
  • timbru de arhitectura: 0,05% din valoarea de investiție
  • taxa pentru prelungirea valabilității autorizației de construire se calculează la 30 % din valoarea inițială a taxei de autorizare
  • taxa ISC 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate și 0,7% din cheltuielile pentru executarea constructiilor

About ProCadConsult

Birou de Proiectari, Cadastre, Intabulari, Consultanta

Check Also

Proiect Arhitectura

La intocmirea unui proiect sunt stabilite mai multe faze de elaborare a acestuia: studiu de …