Home / PROIECTARE

PROIECTARE

1. Intocmirea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de urbanism si obtinerea acestuia
2. Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in certificatul de urbanism si obtinerea acestora
3. Intocmirea Documentatiei tehnice pentru autorizatia de construire si intocmirea Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie necesare construirii
4. Depunerea documentatiei pentru autorizatie de construire si obtinerea autorizatiei
5. Vizite in santier pentru fazele determinante ale constructiei
6. Participare la Receptia lucrarilor

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism

DEPUNEREA DOCUMENTATIEI PENTRU CERTIFICATUL DE URBANISM Documentele necesare pentru emiterea Certificatului de urbanism sunt: cerere (formular completat) download; actul de proprietate asupra terenului (in copie); memoriu tehnic privind constructia ce se doreste a fi realizata; planuri cadastrale scara 1/500 si 1/2000 cu figurarea amplasamentului constructiei; dovada achitarii taxei de emitere …

Read More »

Indicatorii Urbanistici

Conform Legii 242/2009 indicatorii urbanistici sunt instrumente specifice de lucru pentru controlul proiectării si dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculeaza prin Procentul de Ocupare a Terenului (P.O.T) și Coeficientul de Utilizare a Terenului (C.U.T) Procentul de Ocupare al Terenului (P.O.T) exprimă raportul dintre suprafața construită …

Read More »

Avize

Avizele se obțin de la avizatori care sunt instituții/organizații private sau de stat care au obligația legală de a acorda avizul lor (favorabil sau nu) pentru execuția construcțiilor pe un anume amplasament, aflat în raza sa de competență. Aceștia sunt: furnizori de utilitați urbane (energia electrică, apă, canalizare, energie termică, …

Read More »

Expertiza Tehnica, Studiu Geotehnic

EXPERTIZA TEHNICA Expertiza tehnica evalueaza prin metode specifice nivelul de protectie si starea tehnica a constructiei existente comparand starea structurii de rezistenta cu cea rezultata din prevederile reglementarilor tehnice in vigoare. Prin expertiza se stabileste gradul de asigurare al unei constructii la actiuni seismice rezultate din exploatare (riscul seismic) si …

Read More »

Proiect Arhitectura

La intocmirea unui proiect sunt stabilite mai multe faze de elaborare a acestuia: studiu de (pre)fezabilitate Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.) Proiect Tehnic (P.T.) Detalii de Executie (D.E.) Proiectul Tehnic (P.T.) si Detaliile de Executie (D.E.) reprezinta faze ale procesului de proiectare a constructiei prin care se asigura furnizarea …

Read More »

Proiect Amenajare

Foarte multe persoane au păreri preconcepute referitor la profesia de designer de interior și își închipuie, în mod fals, bineînțeles, că pot să-și amenajeze singuri locuințele. De aceea, o casă decorată de un designer sau arhitect este mult mai atrăgătoare decât una amenajată de proprietari, chiar și atunci când este …

Read More »

URBANISM, PUD/PUZ

Elaboram studiile preliminare, planurile urbanism ( PUZ, PUD ) si regulamentele specifice in vederea obtinerii aprobarilor pentru reglementarea urbanistica ale diferitelor terenuri apartinand localitatilor rurale si urbane ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI P.U.D. / P.U.Z. Efectuarea masuratorilor topografice ale terenului analizat (planuri cadastrale) Obtinerea avizelor de la furnizorii de utilitati, …

Read More »

Autorizarea

Documentele necesare emiterii Autorizatiei de construire cerere pentru emiterea autorizatiei de construire; download actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata); certificatul de urbanism (in copie); proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C., intocmit in …

Read More »

Executie

INCEPEREA LUCRARILOR Lucrarile de construire pot incepe numai dupa ce a fost obtinuta Autorizatia de construire (A.C.) si au fost anuntate Primaria locala si Inspectoratul de stat in constructii . Anuntul se face cu minimum 5 zile inainte de inceperea lucrarilor. La depunerea anuntului catre I.S.C. trebuie sa fi fost …

Read More »

Receptie/Cartea Tehnica

RECEPTIA LUCRARII Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este actul prin care investitorul certifica realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi date in folosinta. Receptia …

Read More »