Home / PROIECTARE / Expertiza Tehnica, Studiu Geotehnic

Expertiza Tehnica, Studiu Geotehnic

EXPERTIZA TEHNICA

Expertiza tehnica evalueaza prin metode specifice nivelul de protectie si starea tehnica a constructiei existente comparand starea structurii de rezistenta cu cea rezultata din prevederile reglementarilor tehnice in vigoare. Prin expertiza se stabileste gradul de asigurare al unei constructii la actiuni seismice rezultate din exploatare (riscul seismic) si se recomanda solutii tehnice care sa asigure stabilitatea si fiabilitatea constructiei.
Expertiza tehnica se efectueaza pentru constructii existente, la cererea proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a administratiei publice locale (primarie) prin Certificatul de urbanism pentru situatii de tipul:

 • pericol de prabusire a constructiei;
 • interventii la cladiri;
 • extinderea pe orizontala sau verticala;
 • construirea in vecinatatea unei cladiri existente;
 • demolarea unei cladiri etc.

Proiectul va trebui sã aiba acceptul expertului (”insusirea”) privind solutia tehnica dezvoltata de proiectant.

COSTURI PENTRU EXPERTIZE TEHNICE

Expertizarea tehnica de calitate permite cunoasterea starii tehnice a unei constructii existente sau a modului in care un proiect respecta cerintele prevazute de lege, in vederea fundamentarii masurilor de interventie. Aceasta activitate se desfasoara de catre experti tehnici de calitate, atestati, atunci cand o reglementare legala ori un organism cu atributii de control al statului in domeniul calitatii constructiilor prevede acest lucru sau cand o situatie deosebita o impune.

Costul unei expertize tehnice este, de regula, intre 250 si 400 euro dar poate avea si alte valori in functie de gradul de complexitate si dificultatea constructiei expertizate, incercarile si analizele de laborator necesare, tehnica si tehnologia de expertizare adoptata sau necesara si alte elemente pe care le poate defini expertul tehnic.

STUDIUL GEO

Studiul geotehnic reprezintă documentația tehnică ce analizează stratificația terenului, adâncimea nivelului freatic, adâncimea optimă de fundare a construcției, capacitatea portantă a solului, furnizând inginerului proiectant al structurii de rezistență informațiile necesare pentru a dimensiona corect fundația clădirii. Studiul geotehnic este prima etapă din procesul de construcție sau de consolidare al unui obiectiv. În acest etap sunt cuprinse informații despre consistența și structura solului, nivelul pânzei de apă freatică și recomandări pentru proiectul tehnic. Înainte de a cumpăra un teren este esențial să cereți efectuarea unui studiu geotehnic pentru a putea ști ce puteți construi pe acel teren. Totodată există și impuneri la nivel legislativ, prin care orice proiect de reabilitare, consolidare, modernizare, recondiționare a unui imobil vechi sau de construcție a unei noi clădiri trebuie să aiba la bază studii geotehnice pentru a se acorda autorizația de construire.

Studiul geotehnic oferă soluții și pentru alte categorii de lucrări, cum ar fi stabilizarea unei alunecări de teren ce pune în pericol un anumit obiectiv (o casă, un drum) sau oferă tehnologii de îmbunătățire a terenurilor de fundare.

Studiul geotehnic necesar pentru construcția unui imobil cu destinație rezidențială presupune:
 • executarea unuia sau mai multe foraje pe terenul pe care va fi amplasată construcția;
 • prelevarea probelor de pământ și de apă (dacă este cazul);
 • analiza în laborator a probelor de pământ și apă ;
 • întocmirea referatului geotehnic și verificarea documentației de către un expert autorizat.
Informații ce trebuie precizate în cazul realizării unui studiu geotehnic:
 • amprenta la sol a construcției;
 • suprafața terenului pe care va fi amplasată casa;
 • înclinația terenului;
 • apropierea terenului de apă (lac, pârâu, râu);
 • pereți comuni cu clădiri existente ;
 • regimul de înălțime al cladirii (subsol, demisol, parter și număr de etaje);
 • locația geografică exact unde va fi construită casa.

About ProCadConsult

Birou de Proiectari, Cadastre, Intabulari, Consultanta

Check Also

Proiect Arhitectura

La intocmirea unui proiect sunt stabilite mai multe faze de elaborare a acestuia: studiu de …