Home / DOCUMENTATII CADASTRALE / Scoatere circuit agricol- continut documentatie
teren agricol

Scoatere circuit agricol- continut documentatie

Va oferim servicii cu privire la scoaterea din circuitul agricol atunci cand este necesara schimbarea categoriei de folosinta din arabil in curti constructii.

Atunci cand terenul este in intravilanul localitatii, trecut prin PUG nu este necesara scoaterea din circuitul agricol. Aceasta se face odata cu Autorizatia de construire.

Totusi, daca scoaterea este necesare specificata prin Certificatul de urbanism, sunt trei etape care se desfasoara succesiv:

 

Etapa 1. Obtinere Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare (ANIF)

Acte necesare:
1. Cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;

2. Extrasul de Carte Funciara pentru informare in copie xerox;

3. Copia Actului de Proprietate sau a altui act de detinere valabil incheiat (de exemplu : Contract de Concesiune, Arenda, Inchiriere), insotit de acordul proprietarului in copie xerox;

4. Documentatia Cadastrala in copie xerox;

5. Certificatul de Urbanism (pe care sa fie trecuta Hotararea de Consiliu , numarul din data prin care terenul a fost trecut in intravilan) , insotit de Planul de Situatie si de Planul de Incadrare in Zona; Planul de Situatie va evindentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol in copie xerox;

 

Societatea noastra va elabora urmatoarele piese ce se vor anexa la dosar , in plus fata de cele mentionate mai sus (piese care sunt furnizate de catre proprietar):

– Plan de situatie pentru imobilul propus pentru scoaterea din circuitul agricol

– Plan de incadrare in zona pentru imobilul propus Schita cu amplasamentul propus al obiectivului pe care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol

 

Urmatoarele piese la dosar se intocmesc de catre angajatii ANIF ( nu cad in sarcina proprietarului decat plata taxelor)

6. Documentatia pentru incadrarea terenului in clase de calitate;

7. Expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

8. Copii ale documentelor de plata a taxelor

 

Documentatia se depune la sediul A.N.I.F. (Comuna Berceni – pt. terenuri situate in jud. Ilfov)

Avizul ANIF se ridica de la sediul A.N.I.F. (Oras Giurgiu, jud. Giurgiu – pt. terenuri situate in jud. Ilfov)

Taxa ANIF (pentru terenuri de pana in 500mp) – 300ron

 

Etapa 2.  Obtinere Aviz O.C.P.I (Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara) 

Pentru obtinerea avizului OCPI societatea noastra va intocmi un dosar (3 exemplare).

Dosarul trebuie sa contina urmatoarele piese furnizate de catre proprietar:

1. Aviz A.N.I.F. – de la punctul 1.

2. Cerere tip (formular tipizat) Toate piesele din dosarul initial depus la A.N.I.F.

3. Plata taxe avizare

Acesta va fi depus la OCPI de catre societatea noastra

 

Etapa 3. Avizare, ridicare aviz de la D.A.D.R(Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala)

 

Documentatia depusa la sediul OCPI este trimisa apoi la DADR, urmand ca dupa solutionarea acesteia ,  sa se ridice de la sediul D.A.D.R. decizia finala de scoatere din circuitul agricol.

About ProCadConsult

Birou de Proiectari, Cadastre, Intabulari, Consultanta

Check Also

Geodezie

Geodezie

Geodezia este disciplina care se ocupă cu măsurarea și reprezentarea pământului, inclusiv a câmpului său …